top of page
house_icon.png

Salimuni Qavavauk

images.png
salimuni01_20190919.jpg
Salimuni Qavavauk et sa mère Kullu Qavavauk, l’instant d’avant.
Salimuni Qavavauk et sa mère Kullu Qavavauk, la pose.
Salimuni Qavavauk et sa mère Kullu Qavavauk, à motoneige dans la toundra.

1/ Paysage XV

2/ Salimuni Qavavauk et sa mère Qavavauk, l'instant d'avant

3/ Salimuni Qavavauk et sa mère Kullu Qavavauk, la pose

bottom of page